Brian Korsgaard

Politiker og KV21 kandidat i Nordfyns Kommune

Politikken

29. oktober 2021

SPORT, idræt & FORENINGER

Igennem sport og idræt er mange relationer startet. Venskaber der varer evigt og følelsen af at høre til. Vi er som nation stærke i disse foreninger og her skal Nordfyn ikke skille sig ud. Men der skal vedblive et politisk fokus på området så vi fortsat understøtter de indsatser der er her, som oftest er på frivillig basis.

Vi skal tænke mere fællesskab, også i de fysiske rammer. Dette dels inden for flere sportsgrene sammen, men også kultur tænker med – og endelig om nogle af de kommunale faciliteter ligeledes kan være med.BØRN, UNGE OG UDDANNELSE

Der skal være ligeværdige rammer for de nordfynske børn og unge, uanset deres geografiske bopæl i kommunen. En harmonisering af dette er netop igangsat her i det sidste år af indeværende valgperiode og dette arbejde skal følges.

 På Nordfyn skal det være trygt og godt at være barn og ung – og dermed skal både de pasningsmæssige og uddannelsesmæssige rammer være i top.

Det samme skal gælde for de fritidstilbud der er over hele kommunen.  

 Vi skal have et sikkert net og beredskab til de svageste – og samtidig muligheder og tilbud til de stærkeste. Dermed skal det være os muligt at give alle børn og unge, mulighed for at opnå deres fulde potentiale.  

Det stiller store krav til medarbejdere, ledelse samt forældre - og her skal kommunen være bidragende til at sikre viden, rammer og dialog således ingen skal opleve at stå alene med en problematik om et barn eller en ung.erhvervslivet & ARBEJDSMARKEDET

De nordfynske virksomheder skal aldrig være i tvivl om at kommunen ønsker dem. De skal kunne bruge kommunen i rekrutteringsfasen og opkvalificering samt ved de udfordringer fx sygdom ved medarbejderne måtte give.

Dertil skal der arbejdes for at vi på Nordfyn har fuld beskæftigelse. Derfor skal alle redskaber for at sikre alle i job, tages i brug og dette skal understøttes politisk. 

Vi har siden 2015 investeret stort i den kommunale indsats indenfor beskæftigelsesområdet og det har båret frugt. Dette fokus skal fortsætte. Begrundelsen hertil er ikke mindst at ved maksimal beskæftigelse, er der besparelser at hente i andre fagområder.Værdig alderdom

Det skal være godt at være ældre på Nordfyn. Ens alderdom skal derfor indeholde god pleje, frit valg indenfor både rengøring og kost.

Vores ældre har bidraget til den velfærd vi andre drager nytte af - derfor skal vi også nu tilsikre at de ældre får en god, tryg og værdig alderdom.