Brian Korsgaard

Kommunalbestyrelsesmedlem i Nordfyns Kommune

Politik

22. juni 2018

Arbejdsmarkedet:

Det er positivt at der ved seneste budget, var opbakning til at fastholde en del af igangværende investerings-strategi på arbejdsmarkedsområdet. Det har vist sig at det virker og sammen med de positive konjunkturer, har det nord-fynske arbejdsmarked det bedre end i de senere år. Dog er der stadig meget at gøre; integrationen af flygtninge skal styrker og i øget fokus - det samme omkring de stigende tal på sygedagpenge området. Alt dette til fordel for de enkelte berørte borgere, men også meget for virksomhederne og selve kommunen.  


Uddannelse:

Vi står overfor igangsættelse af 10. klasse i SDE regi på Nordfyns Gymnasiers matrikel - dette bliver spændende at følge. Dertil er den nye FGU undervejs og vil ligeledes medføre ændringer på Nordfyn. Alt skal her ske med fokus på at vores unge mennesker bliver endnu mere klar til videre uddannelse og det arbejdsmarked de er på ud på. Vi skal væk fra at der som i dag, hvor der på landsplan er 70.000 unge som 7 år efter deres grundskole, endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 

Folkeskolen og daginstitutionsområdet har på juni mødet i kommunalbestyrelsen, fået vedtaget en opdatering af IT strategien for vores børn- og unge. Dette var tiltrængt og det er ikke gjort med dette, udover for en stund. IT området er fortsat i en så rivende udvikling at der vedvarende vil være forandring her, også om hvorledes vi har redskaber og muligheder til vores børn- og unge. Men noget der ikke rykkes ved, er ambitionerne. De er høje og der ønskes fra Venstre at fastholde et højt niveau ift IT udbuddet i vores skoler og dagtilbud. 


Bosætning:

Indbyggertallet i Nordfyns Kommune er i januar 2017 opgjort til 29.446 og dette tal er det højeste i denne valgperiode. Men allerede før sidste valg var målet at komme over 30.000 og det har været svært at komme i nærheden af dette. 

Bosætning, branding og bosætningskampagner skal revideres i kommende valgperiode. Bredbånd i landsby miljøerne er en del af svaret og dette skal fortsat udbygges og det samme er der for de puljer der skal gå til videreudvikling af disse miljøer. 

Men noget andet skal der gøres for at tiltrække hele familier - og derfor vil jeg arbejde for en bosætningskonsulent. En sådan person skal bidrage til at sikre den nemmeste og hurtigste vej igennem de ting der følger med en flytning af en hel familie som f.eks. arbejde til ægtefællen. Hermed at skabe en funktion overfor de private tilflyttere som Task-Force-Erhverv har gjort det for virksomhederne. Et område der vedvarende skal styrkes, udvikles i samarbejde med erhvervslivet, således vi som kommune altid er på forkant i denne udvikling.

Højere indbygger antal er lig med øget og forbedret økonomi og dermed flere midler at bruge i den kommunale velfærd.


børn, unge, ældre, foreninger, klubber og emner som veje, stier, gadebelysning etc.:

Alle disse emner kunne jeg også have noteret omkring - da jeg er af den opfattelse af de fleste områder kan gøres bedre end de gøres i dag. Men alle disse emner koster penge og for ikke at alt skal være en vedvarende og for hver gang, mere smertefuld prioritering end det var sidst - så vil jeg i første omgang arbejde for skabelse af flere midler således der bliver flere penge at fordele ved næste budgetforhandling.