Brian Korsgaard

Politiker og KV21 kandidat i Nordfyns Kommune

Politik

1. februar 2021

ARBEJDSMARKEDET

Det nordfynske arbejdsmarked skal til enhver tid kunne forvente at den kommunale indsats er understøttende i forhold til det behov der er. Og den kommunale indsats skal til enhver tid tilstræbe at honorere de krav som virksomhederne har, om det er sparring, rekruttering, opkvalificering eller andet.

Der skal til gengæld være plads til alle på det nordfynske arbejdsmarked - således ingen med en arbejdsevne, er udenfor. Vi skal tilbage i front i forhold til lav ledighedstal – og dermed under hvad der er for det øvrige land.


BØRN, UNGE OG UDDANNELSE

Der skal være ligeværdige rammer for de nordfynske børn og unge, uanset deres geografiske bopæl i kommunen. En harmonisering af dette er netop igangsat her i det sidste år af indeværende valgperiode og dette arbejde skal følges.

 På Nordfyn skal det være trygt og godt at være barn og ung – og dermed skal både de pasningsmæssige og uddannelsesmæssige rammer være i top.

Det samme skal gælde for de fritidstilbud der er over hele kommunen.  

 Vi skal have et sikkert net og beredskab til de svageste – og samtidig muligheder og tilbud til de stærkeste. Dermed skal det være os muligt at give alle børn og unge, mulighed for at opnå deres fulde potentiale.  

Det stiller store krav til medarbejdere, ledelse samt forældre - og her skal kommunen være bidragende til at sikre viden, rammer og dialog således ingen skal opleve at stå alene med en problematik om et barn eller en ung.