Brian Korsgaard

Kommunalbestyrelsesmedlem i Nordfyns Kommune

CV

22. juni 2018

politisk erfaring

 • 2018-2021  Valgt ind i Venstres gruppe på i alt 13 personers. Har plads i "Arbejdsmarkedsudvalget" & i "Børne- og Ungeudvalget".
 • 2014-2017  1. suppleant (KB og fagudvalg i 17 mdr. i alt).
  • 2017-2017  Stedfortræder fra 1. september 2017 til 31. december 2017. Fungerende i: Arbejdsmarkedsudvalget", Sorial- og Sundhedsudvalget" samt "Handicaprådet".
  • 2016-2016  Stedfortræder fra d. 1. marts til d. 30. juni. Fungeret i følgende udvalg: "Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget" og "Social- og Sundhedsudvalget".
  • 2014-2014  Stedfortræder fra d. 1. april 2014 til d. 31. december 2014 - og sad i følgende udvalg: "Arbejdsmarkedsudvalget", "Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget" samt repræsentant i "Fælles Ungeindsats § 17, stk. 4 - udvalg". Ændrede d. 1. juli "Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget" ud med "Børne- og Ungeudvalget". 


BESTYRELSESPOSTER:

 • 2017-2018  Medlem af Venstres Vælgerforening, Søndersø
 • 2009-2014  Flere bestyrelsesposter, blandt andet formandsposter i både den lokale vælgerforening og kommuneforeningen.


Erhvervserfaring

 • 2017-         Assens Kommune, Leder af integration
 • 2012-2016  Assens Kommune, Afdelingsleder
 • 2007-2012  Odense Kommune, Afsnitsleder
 • 2001-2006  Odense Kommune, Fuldmægtig/teamleder
 • 1999-2001  Odense Kommune, myndighed/projektleder


Uddannelser

 • 2010–2014  Diplom i Ledelse, Ledelses Akademi Lillebælt
 • 2011–2012  Systemisk uddannelsesforløb, MacMann Berg
 • 2007–2008  COK, Den Kommunale Lederuddannelse
 • 2003–2003  Odense Kommune, Den Ny Leder
 • 1995–1998  Den Sociale Højskole, Socialrådgiver

 • 1992–1994  Holstebro og Sønderborg, militærtjeneste
 • 1989-1992  Thisted Gymnasium, student